Sunday, August 31, 2014

Malaysia...Di sini lahirnya sebuah cinta

malaysia di sini lahirnya sebuah cinta; 57 tahun


57 tahun martabat bangsa diangkat, lantas dijulang,             5 perdana menteri, diseluruh dunia tersohor terbilang, rencamnya kaum dan budaya menjadi anyaman harmoni cemerlang, untaian kejayaan dan pencapaian, harum namamu berulang-ulang, satu bumbung, satu negara terbilang...
Selamat Menyambut Hari Merdeka Malaysia!!!

No comments:

Post a Comment